window

Showing all 2 results

  •  آبجکت پنجره نرم افزار رویت

    آبجکت پنجره نرم افزار رویت نرم افزار رویت طراحی و تولید شده ، توسط شرکت معروف Autodesk است که به منظور مدلسازی سه بعدی به کار می‌رود. این نرم افزار با وجود قابلیت بسیار خوب در مدلسازی معماری ، از...


    8500 تومان

  • آبجکت پرده نرم افزار رویت

    آبجکت پرده نرم افزار رویت آبجکت ها یا فمیلی ها ، خانواده ای از مدل های آماده ی رویت با فرمت RFA هستند که با استاندارد BIM طراحی شده اند. آبجکت ها همواره از اصلی ترین بخش ها در طراحی...


    8500 تومان