table

Showing all 2 results

  • آبجکت میز اداری نرم افزار رویت

    آبجکت میز اداری نرم افزار رویت نرم افزار رویت توسط شرکت معروف Autodesk تولید شده این نرم افزار با وجود قابلیت بسیار خوب در مدلسازی معماری ، از مجموعه آبجکت نسبتا کمی نسبت به نرم افزار های مشابه برخوردار است....


    8500 تومان

  • آبجکت میز غذاخوری نرم افزار رویت

    آبجکت میز غذاخوری نرم افزار رویت نرم افزار رویت توسط شرکت معروف Autodesk طراحی شده است که به منظور مدلسازی سه بعدی به کار می‌رود. این نرم افزار با تمام قابلیت بسیار خوب در مدلسازی معماری ، از مجموعه آبجکت...


    8500 تومان