بیمارستان عمومی

نمایش یک نتیجه

  • طراحی بیمارستان عمومی

    طراحی بیمارستان عمومی در پروژه طراحی بیمارستان عمومی با توجه به تحقیقات بدست آمده درباره ی نقاط ضعف و قوت طراحی بیمارستان سعی شده تا در نوع طراحی و  کارایی بیمارستان نقاط ضعف پوشش داده شود و بر نقاط مثبت...


    40000 تومان