مجموعه نمایشی، آموزشی تئاتر

نمایش یک نتیجه

  • طراحی سالن نمایش تئاتر

    طراحی سالن نمایش شهرها بزرگتر شده اند. جمعیت افزایش یافته است هر طرف که میروی نشانه ای از هنجارها دلت را می آزارد. راستی این احجام صلب به کجا چنین... باید کاری کرد نیاز به فضایی فرا مکان و فرا...


    80000 تومان